Klartecken för nya simhallen i Gränby

Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd har godkänt en verksamhetsbeskrivning för en ny simhall i Gränby. Det innebär att projekteringen av anläggningen nu kan börja. Målet är att simhallen ska stå färdig 2026.

Gränby_sportfält_simhall.jpg

Den nya anläggningen i Gränby blir ett viktigt tillskott för föreningslivet och alla simsugna i Uppsala. Anläggningen kommer också ge skolorna möjlighet att bedriva simundervisning. Illustration: White arkitekter.

Beslutet baseras på en utredning från 2022, som kartlägger nuläge och framtida behov av badanläggningar i Uppsala kommun. Utredningen visar både att befintliga anläggningar snart är uttjänade och att behovet av nya anläggningar är stort. Ett funktionsprogram har tagits fram tillsammans med berörda föreningar, bolag och nämnder för att säkerställa att anläggningen uppfyller de behov som finns.

– Det råder inga tvivel om att vi har för få simhallar i Uppsala. Hallen i Gränby är mycket efterlängtad och kommer underlätta med tider för allt från simundervisning till elitsatsande toppsimmare, säger Karolin Lundström (V), ordförande i idrott- och fritidsnämnden.

Utredningen pekar även på att Uppsalaborna erbjuds sämre möjligheter att besöka sim- och badanläggningar än många andra kommuner. För att möta de växande behoven behövs fyra nya badanläggningar under en 20-årsperiod.

– Eftersom behoven är så stora är det ett viktigt steg att vi påbörjar projekteringen av anläggningen i Gränby. Parallellt arbetar vi med fortsatta utredningar för ytterligare ett regionalt familjebad samt två mindre lokala anläggningar, säger Magnus Jansson, biträdande förvaltningsdirektör/idrottschef på Uppsala kommun.

När den nya simhallen i Gränby är klar kommer den att ersätta simidrottsdelarna på Fyrishov. Familje- och äventyrsbadet på Fyrishov påverkas inte av simhallen i Gränby utan kommer att vara en levande del av sim- och badutbudet i Uppsala fram till åtminstone 2030.

Cobab Sverige AB är kontrakterat av Uppsala arenor och fastigheter att projektera och leverera simhallen.

– Vi är väldigt glada och stolta över att få påbörja projekteringen i Gränby. Uppsala kommun fokuserar på hållbarhet och ser möjligheter i ny teknik, så för oss är ett otroligt spännande projekt som vi tar oss an med stort engagemang. Vi ser fram emot att leverera en riktigt fin simhall, säger Martin Junblad, vd Cobab Sverige AB.

Läs mer om behovet av nya sim- och badanläggningar i Uppsala

8 juni 2023