Skebogatan 6, flygfoto med tomtgräns markerad

Skebogatan 8

Tomtmark som hyrs ut som markarrende till Uppsala Fastighetstjänst. Fastigheten ägs av Utvecklingsfastigheter AB och förvaltas av bolaget.

Adress: Skebogatan 8, 752 28 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Librobäck 15:2

Markareal: 5 760 kvm

Fastighetsförvaltare

Christine Norén

Teknisk förvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: