Idrotts- och fritidsanläggningar

Uppsala arenor och fastigheter äger och förvaltar ett stort antal idrotts- och fritidsanläggningar i Uppsala. Här kan du hitta information om våra fastigheter inom bad, friluftsområden, besöksmål, föreningslokaler, klubblokaler och idrottsanläggningar.