Lötens sportfält - det är en konstgräsplan och i bakgrunden finns träd och en fotbollshall i mörkgrått.

Underhåll

Uppsala arenor och fastigheter ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och utemiljöer där hyresgäster och besökare trivs och mår bra. Våra fastigheter ska hålla under lång tid. Därför är underhållsarbetet en viktig del av vår förvaltning. 

Ett underhållsprojekt kan innefatta allt från mindre justeringar till större renoveringar där vi exempelvis energieffektiviserar fastigheterna, byter ytskikt eller anpassar för bättre tillgänglighet. Underhållsprojekten pågår oftast samtidigt som verksamheten är i gång vilket kräver en tät dialog mellan hyresgäst, fastighetsägare och entreprenör.