Så kan nya simhallen i Gränby se ut

Den nya simhallen i Gränby kommer att få spännande kontraster – som en lantlig gård möter 2000-talets grafitgrå fasad med stora ljusinsläpp. Det visar den ansökan om bygglov som Uppsala arenor och fastigheter lämnade in under måndagen.

Exteriör_mars_2024_900px.jpgUppsala kommun planerar att bygga en ny simhall på Gränby sportfält för att avlasta Fyrishov och möta det ökade behovet för simidrott och simundervisning.

Av det bygglov som Uppsala arenor och fastigheter lämnade in i måndags framgår att simhallen följer de specifikationer som kommunen har beskrivit i ett funktionsprogram. Den nya simhallen kommer att ha en 50 metersbassäng inomhus för träning och tävling, två undervisningsbassänger och en simhoppbassäng med svikter och trampoliner på olika höjder.

Utebassäng på sommaren

Dessutom blir det en utebassäng som ska fungera som tränings- och tävlingsbassäng samt som allmänhetens bad under sommaren. Runt om utebassängen planeras för vistelseytor som också rymmer temporära läktare.

Anläggningen får en läktarkapacitet på cirka 500 platser, varav cirka 400 är permanenta och 100 temporära. Läktarplatserna är belägna både på bassängplan och en trappa ovanför bassängen.

En del av Gränby sportfält

Simhallen planeras in i den norra delen av Gränby, i anslutning till Gränby sportfält och i närhet till Gränbyparken.

– En ny simhall i Uppsala är en viktig offentlig byggnad för kommunen och regionen. Det är en omfattande satsning och investering för simkunnighet och folkhälsa. För barn, unga, vuxna och gamla, motionärer och elitidrottare, säger Karolin Lundström (V), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Hon understryker att simhallen är till för olika intressegrupper som skola/simundervisning, simidrottsföreningar och allmänheten.

Beräknas öppna 2026

Bygget av Gränby simhall beräknas börja i sommar och öppna efter sommaren 2026. Utebassängen invigs till sommarsäsongen 2027. Den kommer då att ersätta simidrottsdelarna på Fyrishov. Familje- och äventyrsbadet på Fyrishov påverkas inte av simhallen i Gränby utan kommer att vara en levande del av sim- och badutbudet i Uppsala fram till åtminstone 2030.

Läs mer om den nya simhallen i Gränby

Interiör_900.jpg

5 mars 2024