Allmänna handlingar

Beskrivning av allmänna handlingar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB har enligt arkivlagen 6 § samt offentlighets- och sekretesslagen 4 kapitel 2§ upprättat denna beskrivning över allmänna handlingar hos myndigheten. Utifrån arkivlagen ses kommunala bolag som en myndighet.

Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (PDF, 5 MB)

Uppdaterad: