Om webbplatsen

Webbplatsen är vår huvudsakliga kanal för information till föreningar, medborgare, besökare och kunder. Vi arbetar för att webbplatsen ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt.

Om du hittar fel på webbplatsen eller har frågor om den är du välkommen att kontakta marknad.arenorochfastigheter@uppsala.se

Uppdaterad: