Skogsvallens fotbollsplan

På Skogsvallen finns en gräsfotbollsplan med bevattning, planen lades om 2020. På området runt planen finns flera andra planer som ägs av kommunen. Storvreta IK har anlagt en damm för snökanoner på fastigheten.

Hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Erhard Meissner

Teknisk förvaltare

Patrik Gustavsson
Uppdaterad: