Vänge idrottsplats, Skeppsvallen

Omklädningsbyggnad (ägs och förvaltas av bolaget) + byggnader som är föreningsägda.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jon Kierkegaard
Uppdaterad: