Vänge idrottsplats, Skeppsvallen

Omklädningsbyggnad som ägs och förvaltas av Arenor och fastigheter. På området finns även föreningsägda byggnader.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fotbollsplanen ligger i träda.

 

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Erhard Meissner

Teknisk förvaltare

Patrik Gustavsson
Uppdaterad: