Arkitekturpriset till Uppsala Stadshus

Stadshuset vinner Uppsala kommuns Arkitekturpris 2023. Juryn lyfter särskilt fram hur arkitekterna utgått från 1960-talets stadshus och på ett avvägt sätt flätat samman det med de nya delarna och atriet med det stora glastaket.

Uppsala_Stadshus_1200x675.jpg

Uppsala kommuns arkitekturpris har delats ut för fjärde gången. Bland 30 nominerade byggnaderna blev det kommunens eget stadshus som fick utmärkelsen den här gången. Uppsala stadshus stod färdigt 2021 och är ritat av Henning Larsen Architects tillsammans med SLA landskap, vilka fick ta emot priset under en ceremoni 20 juni.

– Uppsala stadshus är alla Uppsalabors hus – demokratins hjärta i vår stad. Med stora välplanerade publika ytor finns det plats för ceremonier och evenemang i en vacker arkitektur. Här har arkitekten visat att det går att bevara äldre byggnader och samtidigt bygga nytt och modernt. Med en smart utformad interiör fungerar stadshuset som en funktionell och praktisk arbetsplats för kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, och en av medlemmarna i juryn.

Juryns motivering

Nytt möter gammalt. Projektet utgår från 1960-talets Stadshus med dess stora arkitektoniska kvaliteter. Ett återbruk i den stora skalan.

Gamla och nya delar flätas skickligt samman till en ny helhet. Tillbyggnaden är distinkt utformad med en egen karaktär samtidigt som det äldre huset lyfts fram och den ursprungligen planerade kringbyggda gården fullföljs.

Atriet är ett nytt offentligt rum för alla Uppsalabor, där glastaket skapar ett tempererat rum med dämpat ljud och vackert ljusspel. I en vit, lätt volym uppglasad mot det öppna atriet samlas kommunens förtroendevalda.

Kontors- och arbetsytor för ett modernt arbetssätt är smakfullt och hållbart inredda.

Med sin nya form och storlek är Stadshuset en självklar del i stadsrummet. Tydliga entréplatser, planteringar och sittplatser gör det offentliga rummet komplett tillsammans med ny konst som har demokrati som tema.

– Uppsala har höga arkitektoniska ambitioner och priset är instiftat för att få byggaktörerna att höja sig ännu ett snäpp. Det blir också en tydlig markör gentemot marknaden för vad Uppsala kommun värderar som god bebyggd miljö, säger Claes Larsson, stadsarkitekt i Uppsala kommun och medlem i juryn.

Uppsala Stadshus

Arkitekt: Henning Larsen Architects tillsammans med SLA landskap
Inredningsarkitekt: Indicum
Byggherre: Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB/Uppsala kommun arenor och fastigheter
Byggår: 2019 - 2021

Läs mer om Uppsala Stadshus

27 juni 2023