Första spadtaget – startskott för Gränby simhall

I dag togs det första spadtaget för Gränby simhall. Den nya simhallen ska möta det ökade behovet för simidrott och simundervisning i kommunen.

Spadtag simhall_)00-600.jpgVid spadtaget för Gränby simhall talade Karolin Lundström (V), ordförande idrotts- och fritidsnämnden, Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande samt Magnus Jansson, biträdande förvaltningsdirektör, kultur, idrotts- och fritidsförvaltningen, 

 

I dag tog vi tillsammans med simföreningar det första symboliska spadtaget för bygget av Gränby simhall på Gränby sportfält. Ceremonin markerade starten på ett projekt som beräknas vara klart 2026.

Simhallen ska möta det ökade behovet av simidrott, simundervisning och bad för allmänheten i Uppsala. Representanter från olika simsällskap närvarande och visade sitt stöd för projektet.

– Det här är en viktig investering för framtiden. Gränby simhall är efterlängtad och kommer att ge oss möjlighet att möta för simidrottens behov, och säkerställa att alla Uppsalabor får tillgång till högkvalitativ simundervisning, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Simhallen ska avlasta simidrottsdelarna på Fyrishov. Familje- och äventyrsbadet på Fyrishov fortsätter att vara en central del av Uppsalas sim- och badutbud fram till åtminstone 2030.

– Att bygga den nya simhallen i Gränby är ett steg framåt för hela Uppsala. Det är en satsning som främjar både hälsa och trygghet som simundervisningen kan ge, och jag ser fram emot att se den färdigställd och användas av barn och vuxna, säger idrotts- och fritidsnämndens ordförande Karolin Lundström (V).

Under våren har Uppsala arenor och fastigheter förberett markytan för bygget genom att BMX-banan som tidigare låg på platsen flyttade 500 meter närmare Gränbystaden.

Läs mer om bygget av Gränby simhall.

14 juni 2024