Vänortsgatan 125, Mässen

Fastigheten, som byggdes 1909 är q-märkt och bevaras som ett historiskt landmärke. Det innebär att fastigheten inte kan rivas eller genomgå betydande förändringar av dess ursprungliga karaktär. Uppsala arenor och fastigheter är den nuvarande ägaren och förvaltaren av fastigheten.

Adress: Vänortsgatan 125, 752 63 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Flogsta 44:5

LOA: 404 kvm
BTA: 608 kvm
Markareal: 2 489 kvm

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Teknisk förvaltare

Josefin Lundvall
Uppdaterad: