Uppsala kan växa med förnybar energi

Hur jobbar vi egentligen för att nå målet att växa hållbart? Ett konkret exempel är CoordiNet: en marknad som under hittills tre vintrar skapat ett mer flexibelt energisystem. Uppsala arenor och fastigheter var med i projektet.

Hållbarhet_Outi_Kilkki_750x300pxl.jpg

– Vi måste ju alla förändra våra sätt att leva för att bidra till en mer hållbar värld, även företag och organisationer. CoordiNet är ett jättebra sätt. Vi använder el bland annat till att värma simbassänger och kyla isplaner. När många i Uppsala behöver el samtidigt kan vi tillfälligt dra ner på elanvändningen och sälja flex (effekt) till Vattenfall. På så sätt används elnätet smartare och Uppsala kan växa med förnybar energi, säger Outi Kilkki, hållbarhetsansvarig på Uppsala arenor och fastigheter.

Det här är ett exempel på hur vi jobbar för att nå inriktningsmål som politikerna beslutat om i styrdokumentet Mål och budget.

Läs mer om fler insatser här

29 juni 2022