1 av 5

Ny ishall Gränby sportfält

Projektet omfattar nybyggnation av ishall D och ombyggnad av ishall A-C på Gränby sportfält.

Ytterligare en ishall (D-hallen) ska byggas på Gränby sportfält för issporternas träning. Projektet drivs av Uppsala arenor och fastigheter på uppdrag av Uppsala kommun. 

Den nya ishallen blir en viktig del i utvecklingen av Gränby sportfält och för träningsmöjligheter i olika issporter. Ishallen är avsedd för breddidrott och initialt ska den vara dedikerad för konståkning. Men den ska på sikt även fungera för träningar och matcher i ishockey.

Anläggningen kompletterar de befintliga ishallarna och ska kunna användas året runt. WC, domarrum, förråd, ismaskinsgarage, kylmaskiner, omklädningsrum med mera finns i befintliga hallar.

Den nya ishallen kommer att vara energieffektiv och optimerad med tanke på drift och underhåll. Kylan till ispisten i D-hallen kommer från kylcentralen vid Recoverhallen. D-hallens bruttoarea blir cirka 2 400 kvadratmeter och byggs med en två meter hög betongsockel. 

Serneke är upphandlad som entreprenör.

Preliminär tidplan:
juni 2023 - beslut i Idrotts- och fritidsnämnden 
aug 2023 - projekteringsstart          
nov 2023 - byggstart                        
Våren 2025 - preliminärt tillträde     

Frågor och svar om nya ishallen i Gränby

Skiss på nya D-hallen på Gränby sportfält.

 

Om- och tillbyggnad ishall A, B och C, Gränby sportfält

Befintlig ishall A har uppdaterats med nya läktarstolar och ny sarg inför höstsäsongen 2023. Under 2022 har omklädningsrum, förråd för ungdomsidrotten, markträningslokal och ytor för vaktmästeri byggts om. 

D-hallens placering på Gränby sportfält

Projektledare

Daniel Jansson
Uppdaterad: