Frågor och svar ny ishall Gränby

En ny ishall i Gränby ger issporterna mer möjligheter till träning. Den nya hallen, som kallas D-hallen, är tänkt för konståkning, men det innebär att även ishockeyn får mer tider i övriga ishallar. Här nedan får du svar på några vanliga frågor om den nya D-hallen.

Varför behövs en ny ishall i Uppsala?

Uppsalas föreningar inom issport har länge önskat fler isytor för träning. Med en ny ishall blir det även möjligt för skolor och allmänheten att få mer tid för skridskoåkning.

Varför byggs ishallen just i Gränby?

Det går att använda befintlig kylanläggning även till den nya ishallen.

Gränby sportfält har under de senaste åren utvecklats till att bli ett attraktivt anläggnings- och arenaområde för olika idrotter. Här finns fyra ishallar för konståkning, ishockey och bandy. Friidrottens utomhusarena har flyttats hit från Studenternas. Här finns även IFU Arena (innebandy och friidrott) och UTK-hallen (racketsport).

Sportfältet ligger inom en kvarts cykelavstånd från Uppsala C och med E4:an och väg 55 i nära anslutning. Med förstärkta kollektivtrafiksförbindelser kan Gränby sportfält bli än mer lättillgängligt.

Därtill finns det ett privatägt arenahotell på sportfältet som idag har cirka 200 rum och 620 bäddar.

Hur ska ishallen användas?

Den nya ishallen är avsedd för breddidrott, initialt främst för konståkning, vilket gör att även ishockeyn får fler tider i övriga anläggningar.

Uppsala kommun hyr ishallen av Uppsala arenor och fastigheter och kommer därmed att ansvara för vilka verksamheter som kommer att rymmas i anläggningen. Kommunen hyr i sin tur ut till föreningar, skolor och andra utövare.

När ska ishallen vara klar?

Preliminär tidplan:
Juni 2023 - Idrotts- och fritidsnämnden beslutar om genomförande
Augusti 2023 - projekteringsstart          
November 2023 - byggstart                        
Anläggningen beräknas vara klar första kvartalet 2025.

Vad kostar det att bygga ishallen?

Kostnaden för färdig ishall beräknas till 68,2 miljoner kronor (prisläge januari 2023, indexeras årligen). Det inkluderar kostnad för totalentreprenad och byggherre, men inte verksamhetsinredning, eventuella utökade arkeologiska undersökningar eller hantering av förorenade massor.

Ishallen beräknas generera årliga intäkter på 6,0 miljoner kronor.

Hur kommer ishallen att se ut på insidan?

Det blir en fullstor ishockeyplan, med avbytar- och utvisningsbås och sarg utan plexiglas. Det är en träningshall, med minimal plats för åskådare, primärt tänkt för konståkning.

Det kommer finnas möjlighet att ställa om även till ishockey vilket kräver att ett plexiglas eller att ett nät monteras på sargen. Detta gäller även omklädningsrum skapas för konståkningen i de tidigare utrymmena som verksamheten hade i A-hallen.                      

Hur påverkar bygget miljön?

Ishallen ska möta kommunens hållbarhetskrav. Exempelvis ställer vi krav på giftfria materialval och lågenergianvändning.

Det har tidigare talats om Oktagonen – en ny hemmaarena för Almtuna IS. Vad händer med den?

Den nya D-hallen är ett komplement till befintliga ishallar. Frågan om en större arena påverkas inte av D-hallen. Kommunen har fattat ett beslut om att en ny evenemangsarena ska byggas i Uppsala som ska ha möjlighet för issport. Genom att bygga en s.k. eventarena som kan erbjuda en arena för olika typer av evenemang, inklusive ishockey, skapar vi inte bara en möjlig framtida hemmaarena för Almtuna utan även en evenemangsarena som kan användas för ett stort antal idrotter, konserter, teater, konferenser och mycket annat, vilket Uppsala i dag saknar.

Vad händer med Almtunas nuvarande hemmaarena, A-hallen?

Vi har tidigare kommunicerat att A-hallen ska renoveras och detta ligger fast. Under våren 2023 har vi påbörjat renovering av bland annat sarg och utbyte av ett större antal läktarstolar. A-hallen kommer även fortsättningsvis vara en viktig arena för issport i Uppsala och Almtunas hemmaarena.

Vad i A-hallen ska rivas för att ge plats för den nya ishallen?

Det är inget inne i A-hallen som kommer att rivas. Det är enbart bakutrymmena mot C-hallen som kommer att påverkas. Bland annat kommer kiosken att flyttas.

Hur påverkar D-hallen planerna för en evenemangsarena? 

Evenemangsarenan påverkas inte av D-hallen. Med en renodlad evenemangsarena behöver inte breddidrotten flytta på sig varje gång det kommer ett evenemang. Det är dessutom väldigt kostsamt att producera is i en arena som har 5 000 sittplatser. Då är det billigare att ha breddidrotten i en ishall som är kopplad till de befintliga ishallarna, med gemensamt kylsystem.

Hur påverkar D-hallen upprustningen av A-hallen 

A-hallens upprustning har sin egen projektbudget. D-hallen som kommer att ge mer isyta är en annan budget.

Vem ska drifta D-hallen?

D-hallen driftas av Uppsala arenor och fastigheter.

Uppsala kommun hyr ishallen av Uppsala arenor och fastigheter och kommer därmed att ansvara för vilka verksamheter som kommer att rymmas i anläggningen. Kommunen hyr i sin tur ut till föreningar, skolor och andra utövare.

Varför blir det inte fler omklädningsrum?

Det skulle behövas fler oklädningsrum för ishallarna. Elitlagen önskar egna rum, men även breddidrotten har stora behov. För D-hallen finns inte plats för omklädningsrum, men vi frigör visst utrymme i A-hallen. 

Uppdaterad: