Skoghall

Fastigheten hyrs ut till Uppsala kommun och används bland annat som ett jobbcenter för arbetsträning. Där finns snickeri, växthus, cykelverkstad och naturvård. Fastigheten ägs och förvaltas av bolaget.

Adress: Kåbovägen 17, 752 36 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Kåbo 1:73

LOA: 4 920 kvm
BTA: 4 921 kvm
Markareal: 17 759 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: