Gullhagen idrottsplats

Idrottsplats för fotboll med omklädningsbyggnad med två stycken omklädningsrum, besökstoaletter samt domarrum. Teknikutrymme på baksidan av byggnaden. Stor grusad parkering.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Malin Hållkvist
Uppdaterad: