Gullhagens idrottsplats - en omklädningsbyggnad gaveln i gult tegel och långsidan i rött trä.

Gullhagens idrottsplats

Idrottsplats för fotboll med omklädningsbyggnad med två stycken omklädningsrum, besökstoaletter samt domarrum. Det finns teknikutrymme på baksidan av byggnaden och en stor grusad parkering.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Se alla Uppsala kommuns fotbollsplaner på uppsala.se

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Erhard Meissner

Teknisk förvaltare

Patrik Gustavsson
Uppdaterad: