Gullhagens idrottsplats - en omklädningsbyggnad gaveln i gult tegel och långsidan i rött trä.

Gullhagen idrottsplats

Idrottsplats för fotboll med omklädningsbyggnad med två stycken omklädningsrum, besökstoaletter samt domarrum. Teknikutrymme på baksidan av byggnaden. Stor grusad parkering.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Jon Kierkegaard
Uppdaterad: