Fålhagens idrottsplats - grusfotbollsplan med träd till vänster om planen.

Upprustning Fålhagens IP

Upprustning av Fålhagens IP kommer att bidra till ett mer attraktivt område med större variation av idrottsaktiviteter. Detta innebär ytterligare en bokningsbar konstgräsplan i kommunen samtidigt som spontanfotbollen får plats på grusplanen.

Fålhagens IP kommer delvis vara stängd under byggtiden, de delar som inte berörs kommer att vara öppna.

  • Fotbollsplan för 7-mannaspel med konstgräs. Konstgräset är återvunnet från Ärentuna IP. Det blir en sviktpad under gräsmattan som gör att man kan fylla den med sand som är mer miljövänligt än granulat.
  • Fotbollsplan för 7-mannaspel med grus, som kan spolas till is på vintern.
  • 16 boulebanor i tävlingsstandard med poängtavlor och parkbänkar.
  • Fyra belysningsstolpar som gör att även boulebanorna får belysning.
  • Upprustning av entrén till idrottsplatsen med bland annat nya cykelställ. 

Planerad byggstart är våren 2024. Upprustningen beräknas vara färdig sommaren 2024.

Frågor och svar om upprustning av Fålhagens IP

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén

Projektledare

Daniel Jansson
Uppdaterad: