Simskolan växlar upp under 2023

Varje år kommer kommunens alla 6-åringar vid 5 tillfällen kommit till Fyrishov eller Gottsundabadet för att få vattenvana. Till hösten kommer även kommunens alla 8-åringar få simundervisning enligt samma modell. Därmed kommer runt 6 000 barn per år att få lära sig grunden för att simma.

Förskolesim_Fyrishov_750x300.jpgUppsala Kommun har sedan 2018 gett Uppsala kommun arenor och fastigheter i uppdrag att erbjuda avgiftsfri simskola för alla kommunens elever i förskoleklass. Syftet är ökad simkunnighet och att förbättra förutsättningarna inför kommande årskursers mål i idrott och hälsa.

Simskolan växlar upp under 2023

Varje år sedan 2018 har över 2 700 av kommunens 6-åringar besökt Fyrishov och Gottsundabadet för att få vattenvana och bli trygga i vatten. Till hösten utökas simundervisningen så att även kommunens alla 8-åringar ska få simundervisning. Därmed kommer runt 6 000 barn per år att få lära sig grunden för att simma.

Hur går det här till?

För att få ihop logistiken är det mycket som ska samordnas och det krävs gott samarbete mellan skolor, pedagoger, bussbolag, baden, simlärare med flera. Huvudsimlärare Caroline Sundström är den som ansvarar för planeringen tillsammans med Leon Keusseyan som är enhetschef och den som startade simundervisningen för 6-åringarna.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta Caroline och Leon, de kan berätta om hur de planerar för att ytterligare runt 3 000 åttaåringar i årskurs två ska haka på höstens simskola. Kom med på ett simpass, nu i veckan är man igång med 3–4 grupper måndagar till fredagar under förmiddagar.

Kontakt

Caroline Sundström, huvudsimlärare, 018–7260462, caroline.sundstrom@uppsala.se
Leon Keusseyan, enhetschef, 018–7274795, leon.keusseyan@uppsala.se

Fakta om simundervisning

I juni 2022 beslutade Utbildningsnämnden att tid i simhall ska ges för kommunens barn i årskurs 2 enligt samma modell som nu sker för eleverna i förskoleklass. Kostnaden för att erbjuda fem sim/badtillfällen till elever i årskurs 2 beräknas till 7,2 miljoner kronor. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB ansvarar för att det finns tider i simhall och för att organisera och genomföra de fem besöken per elev och läsår.

Film på Youtube där Caroline Sundström berättar om förskolesim

Fyrishovs hemsida

Gottsundabadets hemsida

2 mars 2023