Ledningsgrupp

Thomas Perslund, vd
tel: 018-726 11 75
e-post: thomas.perslund@uppsala.se

Lena-Maria Karlsson, ledningsstöd
tel: 018-727 23 98
e-post: lena-maria.karlsson@uppsala.se

Claes Enskär, vice VD/CFO, chef ekonomi, it, administration
tel: 018-727 49 61
e-post: claes.enskar@uppsala.se

Tobias Fröberg, Affärsområdeschef fastighet
tel: 018-727 84 94
e-post: tobias.froberg@uppsala.se

Mikael Malm, Affärsområdeschef drift och teknik
tel: 018-727 13 86
e-post: mikael.malm@uppsala.se

Stefan Wittberg, Affärsområdeschef verksamhet
tel: 018-727 44 72
e-post: stefan.wittberg@uppsala.se

Anna Selqvist, Affärsområdeschef service
tel: 018-727 49 72
e-post: anna.selqvist@uppsala.se

Anette Mårtensson Benkowski, Projektutvecklingschef
tel: 018-727 02 98
e-post: anette.martensson-benkowski@uppsala.se

Sofie Blomgren, Affärsutvecklare evenemang och upplevelser
tel: 018-7271036
e-post: sofie.blomgren@uppsala.se

Martin Wallqvist, Verksamhetsutvecklare
tel: 018-7271257
e-post: martin.wallqvist@uppsala.se

Uppdaterad: