Ledningsgrupp

Thomas Perslund, vd
tel: 018-726 11 75
e-post: thomas.perslund@uppsala.se

Lena-Maria Karlsson, ledningsstöd
tel: 018-727 23 98
e-post: lena-maria.karlsson@uppsala.se

Claes Enskär, vice vd/cfo, chef ekonomi & finans
tel: 018-727 49 61
e-post: claes.enskar@uppsala.se

Fanny Rosling, chef kvalitet & styrning
Tel: 018-726 13 78
e-post: fanny.rosling@uppsala.se

Mikael Malm, affärsområdeschef drift och teknik
tel: 018-727 13 86
e-post: mikael.malm@uppsala.se

Stefan Wittberg, affärsområdeschef arena management
tel: 018-727 44 72
e-post: stefan.wittberg@uppsala.se

Anna Selqvist, affärsområdeschef service
tel: 018-727 49 72
e-post: anna.selqvist@uppsala.se

Anette Mårtensson Benkowski, affärsområdeschef fastighetsutveckling
tel: 018-727 02 98
e-post: anette.martensson-benkowski@uppsala.se

Sofie Blomgren, affärsutvecklare evenemang och upplevelser
tel: 018-7271036
e-post: sofie.blomgren@uppsala.se

Uppdaterad: