Järlåsa brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Salavägen 22, 744 96 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Lilla Slässbo 1:181

LOA: 325 kvm
BTA: 344 kvm
Markareal: 3 357 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: