Järlåsa brandstation - en gul och brun byggnad med vita garageportar.

Järlåsa brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Salavägen 22, 744 96 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Lilla Slässbo 1:181

LOA: 325 kvm
BTA: 344 kvm
Markareal: 3 357 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: