Stadshuset. Största delen av fasaden täcks av fönster i sex rader.  Ett träd finns i förgrundenn.

Våra fastigheter A-Ö

Bolagets fastigheter

Almunge brandstation

Almunge gamla brandstation

Almunge sim- och sporthall

Berhåga IP

Biotopia

Björken, Björkgatan 4

Björklinge bibliotek och familjedaghem

Björklinge brandstation

Björklinge friluftsområde

Björklingebadet/Sandviksbadet

Björkvallens IP

Bolandsgatan 10

Bälingebadet

Bälinge IP

Bärby brandstation

Ekebyboda skyttecentrum

Ekebyvallens IP

Fjällnora bad

Fjällnora friluftsområde

Fyrishov bad

Fyrishov idrottshallar

Fyrislunds brandstation och Viktoria kursgård

Fålhagens IP

Fålhagsleden 59 och 61

Gamla Uppsala brandstationsmuseum

Gamla Uppsala sporthall

Grand

Graneberg kanot- och klubbhus

Gränby ishallar

Gränby sportfält

Gullhagens IP

Järlåsa brandstation

Järlåsa IP, Järvallen

Lyssnaängsbadet

Kölen, Sågargatan 17

Lindbackens idrottshall

Lurbo ridanläggning

Lötens sportfält

Mässen, Vänortsgatan 125

Nymansgatan 6

Nymansgatan 8

Rosendals brandstation

Rosendals multihus

Rosendals allaktivitetsplats

Röbo tegelbruk

Rörken motorsportområde

Scoutgården Nåntuna

Seminariegatan 26-33

Skebogatan 1-5

Skebogatan 2

Skebogatan 6 (mark)

Skebogatan 7 (mark)

Skebogatan 8 (mark)

Skoghall

Skogsvallens IP, Storvreta

Skyttorps brandstation

Stadshuset

Stenhagens IP

Storvreta brandstation

Storvreta sporthall och konstgräsplan

Studenternas

Studenternas kontors- och verksamhetslokaler

Sunnersta IP

Sunnerstaåsens friluftsområde och Sunnerstastugan

Sylveniusgatan 8

Sävja IP

UKK – Uppsala konsert & kongress

Ulva kvarn

Ungdomens Hus, Svartbäcksgatan 32

Uppsala friidrottsarena

Valsätra IP

Vattholma IP

Vattholma sporthall

Viksta IP

Villa Fristaden, kanotklubb Sunnersta

Vänge IP, Skeppsvallen

Vänortsgatan 115-123

Walmstedska gården

Åkerlänna IP

Årsta IP

Österängens IP

Uppdaterad: