Lyssnaängsbadet

Lyssnaängsbadet ligger i sjön Ekoln. Det är ett stadsnära, lättillgängligt bad med sandstrand, brygga, gräsytor, kiosk och toalett.

Läs mer om Lyssnaängsbadet på uppsala.se

Badplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns gatu- och samhällsmiljönämnd (GSN) som ansvarar för skötsel och verksamhet. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Fastighetsförvaltare

Erhard Meissner

Teknisk förvaltare

Patrik Gustavsson
Uppdaterad: