Fasaden på Almunge brandstation i rött, vitt och beige. Framför till höger står en flaggstång.

Almunge brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Brandstationsvägen 6, 740 10 Almunge

Fastighetsbeteckning: Almunge-Lövsta 3:2

LOA: 347 kvm
BTA: 544 kvm
Markareal: 1 665 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: