Exteriör bild på Almunge brandstation

Almunge brandstation

Fastigheten uppfördes 2023 och är en av Uppsalas deltidsbrandstationer. Fastigheten hyrs av Uppsala kommun brandförsvar och ägs och förvaltas av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Adress: Almungevägen 207, 741 72 Almunge 

Fastighetsbeteckning: Almunge-Lövsta 2:122

LOA: 462 kvm

BTA: 587 kvm

Markareal: 4235 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: