Almunge brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Brandstationsvägen 6, 740 10 Almunge

Fastighetsbeteckning: Almunge-Lövsta 3:2

LOA: 347 kvm
BTA: 544 kvm
Markareal: 1 665 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: