Frågor och svar om ny simhall Gränby sportfällt

Den nya simhallen i Gränby är efterlängtad av många. Här nedan finner du svar på några vanliga frågor om projektet.

Varför byggs Gränby simhall?

Uppsala kommun bygger ny simhall för att möta det ökade behovet för simidrott och simundervisning. Den nya simhallen ska avlasta Fyrishov från simidrott.

Varför byggs simhallen just i Gränby?

Simhallen blir en del av ett större idrottsutbud på Gränby som utvecklas till ett attraktivt anläggnings- och arenaområde för olika idrotter. Här finns redan fyra ishallar för konståkning, ishockey och bandy. Friidrottens utomhusarena har flyttats hit från Studenternas. Här finns även IFU Arena (innebandy och friidrott) och UTK-hallen (racketsport).

Sportfältet ligger inom en kvarts cykel- eller bussavstånd från Uppsala C och med E4:an och väg 55 i nära anslutning. 

Därtill finns det ett privatägt arenahotell på sportfältet som idag har cirka 200 rum och 620 bäddar.

Hur ska simhallen användas?

Hallen får inriktning på simidrott. Den ska kunna användas av skolor för simundervisning, simidrottsföreningar (inklusive vattensporter) och allmänheten för motionssimning och träning.

Simhallen är inte tänkt för äventyrs- eller familjebad.

Uppsala kommun hyr simhallen av Uppsala arenor och fastigheter och kommer därmed att ansvara för vilka verksamheter som kommer att rymmas i anläggningen. Kommunen hyr i sin tur ut till föreningar, skolor och andra utövare.

Vem har fattat beslut om att bygga simhallen?

Beslut om att bygga simhallen i Gränby togs av kommunfullmäktige i februari 2022.

Beslut om ett funktionsprogram för anläggningen togs av idrotts och fritidsnämnden i juni 2022.

Beslut om verksamhetsbeskrivning togs av idrotts och fritidsnämnden i juni 2023.

Beslut på hyresavtalet blir ett klartecken för att påbörja produktion, vilket planeras kvartal 2, 2024.

När ska simhallen vara klar?

Anläggning planeras att tas i bruk hösten 2026. 

Vad händer med Fyrishov?

Fyrishov kommer att fortsätta att drivas och underhållas tills vi har nya sim- och badanläggningar klara.

Den nya simhallen i Gränby kommer att ersätta simidrottsdelarna på Fyrishov.

Familje- och äventyrsbadet på Fyrishov påverkas inte av simhallen i Gränby.

Varför kan ni inte renovera Fyrishov istället?

Vi renoverar Gottsunda och Fyrishov så länge de behövs och är i bruk. På sikt behöver de ersättas med nya anläggningar.

Oavsett vad som beslutas om Fyrishov behöver Uppsala fler simanläggningar för att möta framtida behov.

Ska inte Fyrishov läggas ner?

Badutredningen 2022 rekommenderade det, men det finns inget beslut om nedläggning. Det ska utredas vidare. Till dess underhåller vi Fyrishov som en levande och viktig del av sim- och badutbudet i Uppsala, åtminstone till och med 2030.

Vad kommer simhallen att innehålla?

Inomhusdelen innefattar en 50 metersbassäng (för träning och tävling), två undervisningsbassänger och en simhoppbassäng med svikter och trampoliner på olika höjder.

Dessutom blir det också en 50-meters utebassäng som ska fungera som tränings- och tävlingsbassäng samt som allmänhetens bad under sommaren. Runt om utebassängen planeras för vistelseytor som också rymmer temporära läktare.

Utrymme finns även för motionssimmare som vissa tider kommer att kunna nyttja ett antal banor. 

Anläggningen får en läktarkapacitet på cirka 500 platser, varav cirka 400 är permanenta och 100 temporära. Läktarplatserna är belägna både på bassängplan och en trappa ovanför bassängen.

Hur påverkar bygget miljön?

Simhallen ska möta kommunens hållbarhetskrav. Exempelvis ställer vi krav på giftfria materialval och lågenergianvändning.

Vad händer med BMX-banan som ligger där simhallen ska byggas?

Uppsala kommun är överens med SMK om ny placering av BMX-banan i Gränby.

Uppdaterad: