Frågor och svar om utvecklingen av Gränby sportfält

Gränby sportfält kommer under kommande år utvecklas till en av Uppsalas mest spännande platser med fokus på hälsa och aktiv livsstil. Det är redan idag Uppsalas största sportfält och mycket mer är på gång.

Vad är Gränby sportfält?

Gränby sportfält är ett välkänt och väletablerat idrottsområde med stor aktivitet. Området ligger i nordöstra delarna av Uppsalas tätort. Se karta längst ned på denna sida.

Vilka anläggningar finns i området idag?

Flera ishallar, friidrottsarena, friidrottshall, innebandyhall, tennishall, racketsporter, gym, BMX-bana, hotell, restaurang.

Vilka nya anläggningar är beslutade och när ska de stå klara?

Simhall (beräknas färdig 2026), ny ishall (2025), event- och upplevelsearena (oklart när).

Varför vill kommunen satsa just där och samla så många anläggningar?

Gränby sportfält har unika möjligheter för att skapa en stark destination för idrott, evenemang och upplevelser.

Det stora utbudet av befintliga idrotts- och sportanläggningar samlat på ett och samma ställe innebär att vi har möjlighet att nyttja synergier och funktioner i området.

Vad händer med upplevelsearenan, blir den någonsin verklighet?

Beslutet att bygga en event- och upplevelsearena ligger fast. Eftersom det även bygger på investeringar från privat näringsliv måste vi invänta bättre förutsättningar för just det. I den lågkonjunktur som råder finns inte de investeringar som krävs.

Varför stoppades upplevelsearenan?

Se ovan svar.

Påverkas det befintliga området på Gränby sportfält av den nya simanläggningen?

BMX-banan kommer att få ny lokalisering. I och med bygget kan viss påverkan bli aktuell. Gång- och cykelvägar kommer att påverkas och även breddas.

Vart tar BMX-banan vägen?

Den kommer att flyttas till ”cirkusplatsen/grusplanen” vid Österleden i nära anslutning till Gränbystaden.

Vilken service kommer att finns i området?

I området finns exempelvis hotell och restaurang samt andra idrottsanläggningar. I närområdet finns köpcentrum, flera butiker och övrig service.

Vad gör ni för att minska klimatavtrycket i utvecklingen av området?

I nya projekt återanvänder vi om möjligt material så som exempelvis dörrar från A-hallen monteras i D-hallen. Där det är möjligt förbereds för solceller. Simhallen byggs i motsvarande Miljöbyggnad silver även om den inte kommer att certifieras.

Investeringar görs i befintliga anläggningar för att minska förbrukningen. Exempelvis byter vi till LED-belysning och installerar effektivare kylmaskiner.

Uppsala arenor och fastigheter har ett nära samarbete med Stuns för att jobba med innovativ energiteknik.

I övrigt följer bolaget kommunens klimatmål om att vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt 2050. Från 2024 kommer särskilda klimatkrav ställas i bolagets projekt och på upphandlade entreprenörer.

Det har tidigare talats om Oktagonen - ny hemmaarena för elitishockeyn. Vad händer med den?

Kommunen har fattat ett beslut om att en ny evenemangsarena ska byggas i Uppsala. Arenan ska användas för olika idrotter, bland annat issport, men också konserter, teater, konferenser och mycket annat.

Vad händer med Almtunas nuvarande hemmaarena, A-hallen?

Vi har tidigare kommunicerat att A-hallen ska renoveras och detta ligger fast. Under 2023 har vi renoverat bland annat sarg och bytt ett större antal läktarstolar. Det är inte beslutat hur den fortsatta renoveringen ska genomföras. A-hallen kommer även fortsättningsvis vara en viktig arena för issport i Uppsala och Almtunas hemmaarena.

Hur påverkar D-hallen planerna för en evenemangsarena?

Evenemangsarenan påverkas inte av D-hallen. Med en renodlad evenemangsarena behöver inte breddidrotten flytta på sig varje gång det kommer ett evenemang. Det är dessutom väldigt kostsamt att producera is i en arena som har 5 000 sittplatser. Då är det billigare att ha breddidrotten i en ishall som är kopplad till de befintliga ishallarna, med gemensamt kylsystem.

Vad i A-hallen ska rivas för att ge plats för den nya ishallen?

Det är inget väsentligt inne i A-hallen som kommer att rivas. Det är bakutrymmena mot C-hallen som kommer att påverkas. Bland annat har en kiosk flyttats.

Hitta till Gränby sportfält

Adress: Råbyvägen 71, 754 30 Uppsala Koordinater: 59.881343061679814, 17.66183609377258

Karta som visar var Gränby sportfält finns. . Navigera i kartan med piltangenterna. Zooma i kartan med plus- och minustangenter.

Hoppa över kartan
Läser in karta symbol Läser in karta
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma
Uppdaterad: