Ny idrottshall i södra Årsta

Under hösten påbörjar kommunen en detaljplan för en ny, fullstor idrottshall i Årsta.

Skiss Södra Årsta Idrottshall 700 bred.jpg

Uppsala arenor och fastigheter har i uppdrag från kommunen att uppföra en ny fullstor idrottshall i södra delarna av Årsta.

Enligt utbildningsförvaltningen är behovet av fullstora idrottshallar i området stort. Palmbladsskolan står i dag utan egen idrottshall och föreningslivet har behov av fler tider för att kunna bedriva sina verksamheter. Därför planeras en ny fullstor idrottshall att byggas öster om Årsta idrottsplats, som också ligger i närheten av Palmbladsskolan.

Projektet är i ett tidigt skede, arbete med en ny detaljplan kommer att påbörjas under hösten 2023.

Följ arbetet på projektsidan 

19 juni 2023