Skyttorps brandstation - en röd byggnad med två stora vita garageportar till höger.

Skyttorps brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Flisvägen 2-6, 743 94 Skyttorp

Fastighetsbeteckning: Skyttorp 8:2

LOA: 315 kvm
BTA: 366 kvm
Markareal: 7 283 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: