Skyttorps brandstation - en röd byggnad med två stora vita garageportar till höger.

Skyttorps brandstation

Fastigheten uppfördes 2005 och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer. Fastigheten hyrs av Uppsala kommun brandförsvar och ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Adress: Flisvägen 2-6, 743 94 Skyttorp

Fastighetsbeteckning: Skyttorp 8:2

LOA: 315 kvm
BTA: 366 kvm
Markareal: 7 283 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: