Skyttorps brandstation

Fastigheten som ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter hyrs av Uppsala kommun Brandförsvar och utgör en av Uppsalas deltidsbrandstationer.

Adress: Flisvägen 2-6, 743 94 Skyttorp

Fastighetsbeteckning: Skyttorp 8:2

LOA: 315 kvm
BTA: 366 kvm
Markareal: 7 283 kvm

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist
Uppdaterad: