Bälinge idrottsplats - en fotbollsplan där sju personer springer på rad. Det finns en rad bänkar i förgrunden och träd i bakgrunden.

Bälinge idrottsplats

Bälinge IP består av två fotbollsplaner (gräs), en konstgräsplan samt två tennisbanor. På fastigheten finns ett kanslihus, två omklädningsrumsbyggnader samt en förrådsbyggnad.

Idrottsplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd (IFN) som i sin tur hyr ut till föreningar. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Information och bokning

Bokningsservice

Fastighetsförvaltare

Malin Hållkvist
Uppdaterad: