amla Uppsala brandstationsmuseum - en röd tegelbyggnad med vita garageportar och en flaggstång i förgrunden.

Gamla Uppsala brandstationsmuseum

Gamla Uppsala brandstation är idag ett gammalt brandstationsmuseum. Brandkårsmuséet drivs av personalföreningen Röde Hanen och föreningen Gamla Uppsala brandkårskamrater på uppdrag av Uppsala brandförsvar. Museet visas efter överenskommelse.

Du kan läsa mer om Gamla Uppsala brandkårsmuseum på deras webbsida.

Hyrs ut till Uppsala brandförsvar. Fastigheten ägs och förvaltas av bolaget.

Fastighetsförvaltare

Christoffer Törnqvist

Teknisk förvaltare

Peter Jansson

Teknisk förvaltare

Marko Djokic
Uppdaterad: