Walmstedska gården - en gul träbyggnad med vita knutar och gröna fönsterluckor.

Walmstedtska gården

Bostadshus och uthus som började byggas 1855 på uppdrag av professorn Lars Peter Walmstedt. Idag nyttjas fastigheten för kulturändamål. Upplandsmuseet har visningar av professorshemmet.

Du kan läsa mer om Walmstedtska gården på Upplandsmuseets webbsida.

Du kan också läsa om visningar för skolverksamhet av Walmstedtska gården på Upplandsmuseets webbsida.

Hyrs ut till Uppsala kommuns kulturförvaltning, Upplandsmuseet driver verksamheten. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Fastighetsförvaltare

Jon Kierkegaard
Uppdaterad: