En röd tegelbyggnad med bilar parkerade framför. En häck till vänster och ett träd i förgrunden.

Björkgatan 4

Kommersiell fastighet med många blandade hyresgäster, allt från bilverkstad, färgaffär till larmoperatör. Fastigheten ägs av Utvecklingsfastigheter AB och förvaltas av bolaget.

Adress: Björkgatan 4, 753 28 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Fålhagen 10:5

LOA: 5 826 kvm
BTA: 7 073 kvm
Markareal: 10 938 kvm

Biträdande förvaltare

Christine Norén
Uppdaterad: