Röbo tegelbruk

Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter. Extern hyresgäst, Vimus musikförening, använder lokalen som övningslokal för musik. På fastigheten finns även en discgolfbana utomhus (hanteras av discgolfförening).

Fastighetsförvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: