Kontakt

Uppsala arenor och fastigheter
Postadress: 753 75 Uppsala

Tel: 018-727 50 00

E-post: arenorochfastigheter@uppsala.se

Organisationsnummer: 556457-1452

Fakturauppgifter

Felanmälan

Bokningsservice

Ledningsgrupp

Fastighetsförvaltare, se respektive fastighet.
Kontors- och verksamhetslokaler
Idrotts- och fritidslokaler

Projektledare, se respektive projekt.
Projekt

Uppdaterad: