Kontakt

Uppsala arenor och fastigheter
Postadress: 753 75 Uppsala

E-post: arenorochfastigheter@uppsala.se

Organisationsnummer: 556457-1452

Fakturauppgifter

Felanmälan

Ledningsgrupp

Vill du komma i kontakt med någon av våra fastighetsförvaltare hittar du deras kontaktuppgifter under respektive fastighet.
Kontors- och verksamhetslokaler
Idrotts- och fritidslokaler

Vill du komma i kontakt med någon av våra projektledare hittar du deras kontaktuppgifter under respektive projekt.
Projekt

Uppdaterad: