Isen värmer upp hela Studenternas

Kylningen av Studenternas bandyisar genererar massor med värme. Förr släpptes den ut i Fyrisån. Nu tas energin i stället tillvara för att hålla fotbollsplanen snöfri och försörja hela Studenternas med både varmvatten och värme.

11 februari 2024