Uppsala Konsert och kongress - en silverfärgad byggnad med tre flaggstänger och ett träd i förgrunden.

Uppsala Konsert & Kongress (UKK)

Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är en konsert och konferensbyggnad vid Vaksalatorg i Uppsala. Den officiella invigningen av huset ägde rum i september 2007. Innan konserthuset byggdes och 2006 fick sitt nuvarande namn kallades det ofta för Musikens Hus, vilket det fortfarande är vanligt att det kallas i folkmun. Hyrs ut till Uppsala Konsert & Kongress. Fastigheten ägs och förvaltas av bolaget.

En arkitekttävling utlystes 2002 för ett tänkt kombinerat konsert och kongresshus. Vinnare blev den Köpenhamnsbaserade arkitekten Henning Larsens Tegnestue A/S med en byggnad kallad ”Uppsalakristallen”.

Den 28 oktober samma år beslutade Uppsala kommunfullmäktige att planeringen för ett konsert och kongresshus skulle inledas. Gabriel Vikholm utsågs till projektledare för projektering, byggande och samordning med kulturkontoret samt gatu- och trafikkontoret, samt för de verksamhetsanpassningar som slutfördes under 2008.

När beslutet att bygga konserthuset väl var fattat utsågs byggföretaget Peab till generalentreprenör 2004. Det första spadtaget togs 5 april 2005. 2006 bytte byggnaden officiellt namn från ”Musikens hus” till Uppsala Konsert & Kongress. Huset invigdes 1 september 2007.

Adress: Vaksalatorg 1, 753 31 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Fålhagen 4:6

LOA: 11 049 kvm
BTA: 15 783 kvm

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén
Uppdaterad: