Rosendals allaktivitetsplats

I Rosendal bygger vi en ny form av spontanidrottsplats – en ”allaktivitetsplats”, som kan samnyttjas som skolgård.

Uppsala kommuns nyckeltal för spontanidrottsplatser och för konstgräsplaner är låga jämfört med våra referenskommuner. Därför har kommunen efter flera dialoger och studier beslutat att bygga en spontanidrottsplats i ny form, kallad ”allaktivitetsplats” i anslutning till nya Rosendals skola.

I kommunens funktionsprogram beskrivs allaktivitetsplatsen som något annat än en traditionell idrottsplats, för att ”möta behoven hos olika målgrupper, skapa en generationsöverskridande plats, en jämställd plats och skapa samnyttjande mellan skolgård och en ny form av spontanidrottsplats som här kallas allaktivitetsplats.”

Två konstgräsplaner

Från Arne Tiselius gata och Rosendals skola välkomnas besökare till allaktivitetsplatsen med körsbärsträd, en löparbana, längdhoppsgrop och klätterboulder med mer än 15 olika klätterväggar. På områdets norra del blir det två mindre konstgräsplaner för spel fem mot fem och en basketplan för spontanidrott av olika slag.

Utegymmet, mitt i området, ger träningsmöjligheter för alla oavsett ålder.

Intill utegymmet ska det finnas utrustning för parkour, boulebana och en lugnare del med plats för grillning, återhämtning och umgänge.

I den södra delen anläggs en stor gräsmatta för picknick, olika typer av bollspel och en kulle som kan användas för pulkaåkning under vinterhalvåret.

De olika aktiviteterna knyts samman med ett stråk av mönsterlagt marktegel. Över en del av stråket byggs en pergola.

Rundslinga med hinderbana

Från löparbanan blir det möjligt att vika av till en rundslinga som sträcker sig i ytterkanten av området. I den södra delen byggs en hinderbana som löper parallellt med rundslingan.

Två läktare sträcker sig mellan fotbollsplanerna och stadsskogen.

Området karakteriseras av utrustningens och markbeläggningens röda färg mot stadsskogens gröna tallar och körsbärsträden.

Yta: Cirka 14 000 kvadratmeter, varav 5 000 räknas till en del av skolgårdsytan för Rosendals skola.

Fotbollsplanerna för spel fem mot fem kommer att vara bokningsbara.

Tidplan:

Byggstart september 2023

Beräknat färdigt till hösten 2024

 

Läs mer om utvecklingen av Rosendal, hållbarhet och mobilitet med mera

Frågor och svar

Vad är en allaktivitetsplats?  

En allaktivitetsplats är något annat än en traditionell idrottsplats, för att ”möta behoven hos olika målgrupper, skapa en generationsöverskridande plats, en jämställd plats och skapa samnyttjande mellan skolgård och en ny form av spontanidrottsplats som här kallas allaktivitetsplats.” (ur kommunens funktionsprogram)

Varför byggs den just här?

Rosendal är en expansiv stadsdel i Uppsala, med många unga invånare. Den nya Rosendalsskolan invigs till hösten 2024. Allaktivitetsplatsen blir en kombination av skolgård och yta för spontanidrott.

Hur ska platsen användas?

Den blir en skolgård och en ny form av spontanidrottsplats.

När ska den vara klar?

Beräknat färdig till hösten 2024

Kan föreningar boka delar av ytan?

Fotbollsplanerna för spel fem mot fem kommer att vara bokningsbara.

Varför bygger ni inte större fotbollsplan, det saknas i kommunen?

Den här ytan är främst tänkt för spontanidrott, inte för matcher och föreningsidrott. Kommunen planerar flera andra fullstora fotbollsplaner, se LFP IFN 2024 Lokalförsörjningsplan för idrotts- och fritidsanläggningar 2024–2033 (uppsala.se)

Det har talats om ”R-yta”, ”friyta”, ”allaktivitetsyta” – är det samma som ”allaktivitetsplatsen”?

Ja, anläggningen har benämnts olika genom planering. Eventuellt kan ytan komma att döpas om.

Läs om Rosendals multihus

Läs om nya Rosendals skola

 Rosendals allaktivitetsplats 1_900x600.jpg

Här växer hinderbanan fram.

Rosendals allaktivitetsplats 1.jpg

Rosendals allaktivitetsplats 7.jpg

Rosendals allaktivitetsplats 9.jpg

 

Projektledare

Konsult
Sanna Öhlund
Uppdaterad: