Information till leverantörer

För att kunna möta ett växande Uppsala och kommande investeringsbehov beslutade kommunfullmäktige i november 2020 att bilda ett bolag för arenor/arena och fastighetsförvaltning. Bolagets namn blir Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB och verksamheten startar upp 1 september, 2021. 

Bolaget bildas genom sammanslagning av Fyrishov, FFAB, Sportfastigheter, delar av fastighetsstaben (kommunen) samt delar av Idrott och fritid (kommunen). Målet med sammanslagningen är att ge utvecklad service till allmänheten och föreningar.

För dig som leverantör innebär bildandet av det nya bolaget ingen förändring annat än ny fakturaadress. Befintliga leverantörsavtal följer med till det nya bolaget.

Under hösten återkommer vi med mer information om när vi uppdaterar avtal med namnändringen och nytt organisationsnummer.

Om du har leverantörsavtal med IHUS sker inga andra förändringar än att IHUS ändrar namn till Uppsala kommuns Utvecklingsfastigheter AB. Organisationsnumret ändras inte.

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB ska arbeta med att ansvara för verksamheterna på kommunens idrottsanläggningar, exempelvis skötsel av fotbollsplaner och bokningssystem för lokaler. Bolaget ska också förvärva, äga, utveckla och förvalta en stor andel av kommunens fastigheter.

1 juli 2021