Mer sport och evenemang för pengarna

Kommunstyrelsen beslutade idag att justera planerna för en arena i Gränby så att den på ett bättre sätt kan användas för alla idrotter och evenemang vid sidan av konståkning och ishockey. Utöver den nya arenan kommer ytterligare en ishall för issporternas träning byggas och den befintliga A-hallen ska rustas upp. Beslutet ryms inom de investeringsramar som tidigare beslutats av kommunfullmäktige.

Gränby sportfält ny isarena pressmeddelande_750x300_pxl.jpg

Pressmeddelande från Uppsala kommun

Under våren och sommaren har kommunen fört diskussioner med byggbolag och sport- och evenemangsarrangörer inför projekteringen av en isarena på Gränby sportfält. Utifrån erfarenheter i övriga Sverige har det framkommit att en arena kan byggas billigare och bättre anpassat för fler sporter och evenemang vid sidan av konståkning och ishockey.

- Vi ska inte bara bygga en isarena utan en sport- och eventarena. Här ska det finnas plats för till exempel konserter, ridsport och handboll vid sidan av konståkning och ishockey, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att öka träningsmöjligheterna för konståkningen och ishockeyn ska även en ny ishall uppföras bredvid de befintliga ishallarna på Gränby sportfält. Detta gör att matcher och evenemang i arenan inte kommer att tränga undan träningstider för barn- och ungdomsidrotten. I beslutet ryms även en upprustning av A-hallen, som idag är Uppsalas isarena, för att passa issporternas tävlingar och matcher.

- Med detta skapar vi en unik plats för Uppsalas idrottsliv. Vi får fler tider för issporterna samtidigt som vi får en arena för större event. Detta görs självklart i nära samarbete med Almtuna och konståkningen. Vid utvecklingen av de befintliga isanläggningarna är det viktigt att möta både konståkningens och ishockeyns behov, säger Erik Pelling (S).

Det fortsatta arbetet med framtagandet av funktionsprogram inför upphandling av arenan, utveckling av den befintliga A-hallen och nybyggnation av en ishall för träning kommer att genomföras i tät dialog med föreningslivet, framförallt konståknings- och hockeyföreningarna samt med evenemangs­arrangörer.

Beslutet håller sig inom de av kommunfullmäktige redan beslutade investeringsramarna. Att öka funktionaliteten för evenemang på arenan bedöms öka de externa intäkterna med över 5 miljoner kronor årligen. Detta utan att tider för barn- och ungdomsträning trängs undan.

För mer information

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
018-727 13 18, erik.pelling@uppsala.se
Thomas Perslund, vd Uppsala arenor och fastigheter
073-508 94 99, thomas.perslund@uppsala.se

25 augusti 2021