En röd träbyggnad med vita knutar och grå dörrar.

Granebergs fd camping

Före detta Granebergs camping (även kallad Sunnersta camping eller Kohagen). Campingen nedlagd 2014, en ombyggd wc-byggnad finns kvar. Idag används ytan till parkering för gäster till Sunnerstabadet (ligger inte inom denna fastighet). Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Adress: Mälarvägen 2, 756 53 Uppsala

Fastighetsbeteckning: Sunnersta 51:138

LOA: 91 kvm
BTA: 101kvm
Markareal: 14 020 kvm

Fastighetsförvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: