Parksnäckan

Parksnäckan är en friluftsteater med ca 700 bänkplatser mitt i Stadsträdgården som erbjuder ett stort och brett program av konserter och sammankomster.

Verksamheten drivs av extern entreprenör på uppdrag av Uppsala kommuns kulturförvaltning som i sin tur hyr fastigheten av Uppsala arenor och fastigheter. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Här kan du läsa mer om Parksnäckans verksamhet.

Fastighetsförvaltare

Jennie Norlén
Uppdaterad: