Testenbadet

Testenbadet ligger i Testensjön. Det är ett stort och lättillgängligt bad.

Läs mer om Testenbadet på uppsala.se

Badplatsen hyrs ut till Uppsala kommuns gatu- och samhällsmiljönämnd (GSN) som ansvarar för skötsel och verksamhet. Fastigheten ägs och förvaltas av Uppsala arenor och fastigheter.

Fastighetsförvaltare

Björn Källström
Uppdaterad: