Uppsala event- och upplevelsearena, en svart byggnad

Gränby sportfält - utveckling

Planering pågår för evenemangsarena och ny simhall med hopptorn och utomhusbassäng med placering på Gränby sportfält.

På uppdrag av Uppsala kommun ska Uppsala arenor och fastigheter realisera byggnationen av en ny evenemangsarena samt en ny simhall, främst för simsport, som ger möjlighet till ett högt hopptorn och utomhusbassäng.

Event- och upplevelsearenan är i första hand planerad för konserter och evenemang men ska även kunna användas som evenemangsarena för idrott. Stor vikt läggs på att skapa en anläggning som förhöjer publikupplevelsen i alla sammanhang. Arenan ska vara så yteffektiv som möjligt och stor vikt läggs på att utreda hur ytor kan få dubbla eller flerdubbla funktioner för att skapa stor nyttjandegrad.

Badanläggning med inriktning idrott

Arenor och fastigheter har i uppdrag att uppföra simidrottsanläggningen med utgångspunkt från Uppsala kommuns badutredning och funktionsprogram. Simidrottsanläggningen planeras in i den norra delen av Gränby, i anslutning till Gränby sportfält och i närhet till Gränbyparken. Den blir ett komplement till Gränby och Uppsala stads idrottsliga utbud.

En ny simidrottsanläggning i Uppsala är en viktig offentlig byggnad för staden och regionen. Det är en omfattande satsning och investering för simkunnighet och folkhälsa. För barn, unga, vuxna och gamla, motionärer och elitidrottare.

Anläggningen i Gränby ska tillgodose nuvarande och kommande behov samt ta hänsyn till de olika intressegrupperna skola/simundervisning, simidrottsföreningar (inkl vattensporter) samt befolkningen i Uppsala kommun.

Hur anläggningen och vistelseytor utformas utreds vidare i fortsatt projektering då ovan förslag kan komma att ändras.

Läs mer om utvecklingen av Gränby sportfält på Uppsala kommuns webbsida för planerade områden i Uppsala

Projektledare

Freddie Norman
Uppdaterad: