Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Gränby ishallar ombyggnad

Projektet omfattar om- och tillbyggnad ishall A-C på Gränby sportfält.

Om- och tillbyggnad ishall A-C, Gränby sportfält

Även de befintliga ishallarna A, B och C ska renoveras och utvecklas för breddidrott. Projektet kommer att innefatta omklädningsrum, förråd, lokal för fysträning, ytor för vaktmästeri med flera efterfrågade rumsfunktioner för främst konståkning, ishockey och bandy. Renovering, om- och tillbyggnad kommer att pågå under flera år och kan slutföras först efter att nya ishall D är färdigbyggd.

Projektledare

Daniel Jansson
Uppdaterad: