Förslaget: Så blir nya simhallen i Gränby

Efter dialog med simidrottsföreningar har stadsbyggnadsförvaltningen nu lagt fram ett funktionsprogram för den nya simhallen. Ett förslag som både får ris och ros.

UNT 14 juni 2022

Vid Gränby sportfält planeras det för fullt för den nya simidrottsanläggningen som ska ersätta Fyrishov. På idrotts- och fritidsnämndens kommande möte, den 20:e juni, ska det nu framtagna funktionsprogrammet för simhallen tas upp.

Stadsbyggnadsförvaltningen har haft dialog med de föreningar som bedriver simidrott i Fyrishovs simhallar i dag för att identifiera deras behov och för att ta fram funktionsprogrammet. De föreningar som medverkat i framtagandet bedriver verksamhet inom simträning, simskola, simhopp, dykning, paddling, vattenpolo, vattengympa, parasport och wet-vest. Stadsbyggnadsförvaltningen har även haft dialog med vård- och omsorgsförvaltningen.

Föreningar, skolor och organisationer kommer kunna boka tider i bassängerna i samband med träning eller simskola. Vidare kommer den nya simanläggningen att få ett café, flera omklädningsrum, förråd, lokaler och kontor.

Förvaltningen föreslår bland annat att det byggs 50-metersbassänger, både inom- och utomhus. Inomhusbassängen ska motsvara Svenska simförbundets krav för träning och tävling, utomhusbassängen ska motsvara kraven för SM-tävlingar 50-meter.

– Fyrishov var en utomhusbassäng när det byggdes och sedan den byggdes in har det inte funnits någon utomhusbassäng att träna i. Det är fantastiskt om vi kan få till en utomhusbassäng att träna i. Det är jätteviktigt att kunna träna så mycket som möjligt i 50-metersbassänger, gärna utomhus, säger, Cecilia Loqvist, verksamhetsansvarig på Upsala simsällskap.

En läktare för minst 200 personer föreslås också, med möjlighet att skapa fler temporära läktarplatser vid större tävlingar. En läktare har Upsala simsällskap önskat.

– 200 platser räcker inte ens till våra små interna tävlingar. Vi har förordat 500 med möjlighet att bygga ut om man ska ha mästerskap då krävs fler sittplatser. Det är den enda simanläggningen som kommer ha tävlingar och då måste den tillgodose basbehovet, säger Cecilia Loqvist.

Däremot blir det inte något tio meters hopptorn som Uppsala simhoppklubb önskat. I stället föreslårs plattformar från en till fem meter. Hoppbassängen ska därför motsvara kraven på storlek och djup för en hoppbassäng med ett fem meter hopptorn.

– Det är viktigt att man inte bygger hoppbassängen för liten så att även vattenpolons olika lag kan träna där, säger Cecilia Loqvist.

Se artikeln i UNT

Uppdaterad: