Projekt och utveckling

Här presenteras några av våra pågående projekt som aktivt bidrar till att stärka hela Uppsalas utveckling och bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. På uppdrag av Uppsala kommun koordinerar och projekterar vi om- och nybyggnation av arenor och fastigheter.