Diagram över prognos för Uppsala kommuns befolkning gjorda 2020 (svart streck) och 2021 (blått streck). Det svarta strecket går från 230000 invånare 2019 till 270000 2031. Det blå strecket går från cirka 234000 invånare 2020 till cirka 264000 2031.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar utgör kommunens planering för lokaler inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Uppdaterad: