Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen för idrotts- och fritidsanläggningar utgör kommunens planering för lokaler inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Uppdaterad: